Forside

Jeg er eksamineret tegnsprogstolk fra KC-Århus, med 11 års erfaring.

Efterfølgende er jeg også uddannet skrivetolk og jeg dækker skrivetolke-, taktiltolke-, TSK-tolke og tegnsprogstolkeopgaver af enhver art i hele landet.

Jeg er bosiddende i Jylland og har derfor primært varetaget opgaver i Jylland og på Fyn, men kontakt mig gerne uanset hvor i landet opgaven skal udføres, så finder vi en god løsning.

Pris pr. udført tolketime følger de til enhver tid gældende regler inden for de respektive sektorer. Kontakt mig for oplysning om disse.

 

Jeg har god erfaring med tolkning indenfor:

-Uddannelse (erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, universitetsuddannelser)

-Job på diverse arbejdspladser

-Hospitaler

-Taktiltolkning

-Sport (træning samt større stævner nationalt og internationalt)

-Fester og andre private arrangementer