Tegn på Liv

Jeg går op i ordentlighed, ærlighed og præcision og jeg synes det er mit fineste ansvar som tolk, at disse værdier skaber rammerne for at alle tolkebrugere (hørende og døve) står med en pålidelig tolk både hvad angår det praktiske og indholdet i tolkningen, så brugerne kan have fuld fokus på deres kommunikation.

Jeg nyder den diversitet der er i enhver tolkeopgave og jeg møder alle med respekt og stor glæde for forskelligheden.

Jeg er bosiddende i Jylland og varetager derfor primært opgaver der, men kontakt mig gerne uanset hvor i landet opgaven skal udføres, så finder vi en god løsning. Jeg dækker opgaver indenfor tegnsprogstolkning, skrivetolkning, taktiltolkning og TSK-tolkning.

Pris pr. udført tolketime følger de til enhver tid gældende regler samt overenskomst inden for de respektive sektorer. Kontakt mig for oplysning om disse.