Kompetencer

Jeg er uddannet tegnsprogstolk i 2010 og siden da har tegnsprogstolkning været min fuldtidsbeskæftigelse.

Tegnsprogstolkning er dog ikke kun en beskæftigelse for mig, men også en STOR passion. Jeg stræber hele tiden mod at udforske nye detaljer i sproget og nyder den diversitet der både er i rammerne og indholdet i enhver tolkning.

Efteruddannelse og kurser

Juli 2016:                                   Summer School på Århus Universitet. Deaf Studies and Deaf Bilingualism

Maj 2016:                                  Uddannet retstolk fra UCC, København

August 2015:                            Kursus i engelsk sprog udbudt af International Communication A/S

September 2014:                     Kursus i performancetolkning udbudt af Semido og Zane Hema

Juni 2014:                                 Kursus i ASL udbudt af Tegnsprogstolken.dk

December 2013:                       Uddannet skrivetolk fra UCC, København

September 2012:                      Uddannet fjerntolk fra Den nationale Tolkemyndighed

Januar 2010:                           Uddannet tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk fra Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC, Århus

 

Fagrelevant arbejde

2011-2012 + 2013-2020:         Bestyrelsesmedlem i FTT (Foreningen af Tegnsprogstolke)

2012 – :                                       Praktikvejleder (observations-, øvelses-, og eksamenspraktikanter)

2012-2013:                                  Tilknyttet DDLs projekt Døvetolke