Om mig

Mit navn er Lykke Sørensen. Jeg bor lidt syd for Århus med min kæreste og to børn. Jeg er opvokset i Vestjylland og flyttede i år 2004 til Århus, hvor jeg arbejde ufaglært nogle år, hvorefter jeg startede på tegnsprogstolkeuddannelsen på KC i Viby i 2006. Da jeg 3,5 år senere blev færdiguddannet (år 2010), startede jeg arbejde som tegnsprogstolk og har siden da altid været fuldtidsbeskæftiget inden for dette fag. Først med ansættelse 6,5 år (2010-2016) ved Tolkecenter Danmark, dernæst 4 måneder i en tidsbegrænset stilling ved Teksttolk og til slut fire år (2016-2020) ved Tolkdanmark. I december 2020 startede jeg mit eget firma, Tegn på Liv.

Jeg går op i ordentlighed, ærlighed og præcision og jeg synes det er mit fineste ansvar som tolk, at disse værdier skaber rammerne for at alle tolkebrugere (hørende og døve) står med en pålidelig tolk både hvad angår det praktiske og indholdet i tolkningen, så brugerne kan have fuld fokus på deres kommunikation.

Jeg nyder den diversitet der er i enhver tolkeopgave og jeg møder alle med respekt og stor glæde for forskelligheden.