Persondatapolitik

Tegn på Liv indsamler personfølsomme data i form af navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger (oftest værende mailadresse og telefonnummer), tegnnavn samt anden relevant data, som har at gøre med de tolkeopgaver/tolkeforløb, Tegn på Liv varetager.

Disse data indsamles både for at kunne fakturere rette instans/tredjemand for udført tolkeopgave samt for at kunne levere en bedre tolkning. Hvad angår kontaktoplysninger og cpr-numre vil det i de fleste tilfælde være en nødvendighed for Tegn på Liv at kende disse for at kunne udføre tolkeopgaven og opfylde kontrakten med tredjemand (ofte værende den betalende myndighed). Der indsamles og gemmes kun data som enten kræves for at kunne fakturere for opgaven eller som er relevant for at opgaven kan udføres på bedst mulig vis. Relevante data for at udføre en tolkeopgave bedst muligt kan, foruden tegnnavn, eksempelvis være information om helbredstilstand (ved hospitalstolkninger), uddannelsesforløb og specifikt aftalte fagtermer (ved uddannelsestolknigner), jobbeskrivelse (ved jobtolkninger) eller information om familieforhold og tegnnavne på familiemedlemmer (ved tolkning i familiære sammenhænge, i børns institution eller skole). Dette er ikke en fyldestgørende liste, men er ment som eksempler på, hvilke typer af data der indsamles med formålet at levere bedst mulig tolkning.

I tilfælde af at en tolkeopgave løses i samarbejde med en anden tolkevirksomhed vil relevante data for den enkelte opgave blive delt med den specifikke samarbejdspartner. Dette gælder både hvis Tegn på Liv varetager en tolkeopgave direkte i samarbejde med et andet firma (to-tolkeopgave), hvis en tolkeopgave veksler mellem brug af Tegn på Liv og et andet tolkefirma eller hvis tolkeopgaven bliver overdraget permanent til eller fra Tegn på Liv.

Herforuden indsamles der data ved brug af hjemmesiden. Der er tale om systemets egne cookies, som er en forudsætning for opsætning af hjemmesiden. Disse data er anonymiseret og Tegn på Liv tilgår dem ikke. Undtaget herfra er dog data om antal besøgende på siden samt de data som besøgende eventuelt selv oplyser ved brug af kontaktformularen på siden.

Tegn på Liv forpligter sig til at opbevare ovennævnte data sikkert og i overensstemmelse med GDPRs regler herfor. Persondata opbevares så længe kundeforholdet mellem den respektive person og Tegn på Liv er aktivt eller der med sandsynlighed vil være et aktivt kundeforhold i fremtiden.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke data Tegn på Liv opbevarer om dig. Du har ret til at anmode om ændring eller sletning af data, ligesom du har ret til at anmode om begrænsning af Tegn op Livs behandling af dine data samt at gøre indsigelse mod Tegn på Livs behandling af data af enhver art. Ifølge retten om dataportabilitet har du også ret til at anmode Tegn på Liv om at overlevere enhver form for gemt data til en anden tolkevirksomhed. Kontakt Tegn på Liv hvis du ønsker at gøre brug af nogen af ovennævnte rettigheder. Du har også ret til at klage over Tegn på Livs behandling af dine data. Dette kan du gøre til Datatilsynet. Vi opfordrer dog altid til at tage kontakt til Tegn på Liv først, så vi sammen kan lave eventuelle ændringer.